Vårt nästa steg i basket­febern är att ytterligare utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Föreningen ser ett stort behov av att kunna rekrytera en aktivitetsledare som kan leda arbetet framåt, fortsätta utbilda våra ledare samt skapa ett ungdomsråd.

I samarbete med Sparbanken Västra Mälardalen startar Köping Basket nu en insamling (crowdfunding).

Ge ditt bidrag på: hjartavastramalardalen.se

Projektbeskrivning

Vår målsättning är att fortsatt ge ungdomar i Köping och Västra Mälardalen en rolig och meningsfull fritid. Vårt nästa steg i basketfebern är att ytterligare utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet.

För att kunna möta upp det ökade intresset hos barn och ungdomar ser vi stort behov av att rekrytera en aktivitetsledare med ansvar för att:

  • • utbilda och stötta klubbens ledare att se alla barn- och ungdomars utvecklingsbehov
  • • löpande genomföra ledarutbildning, mentorskap samt sekretariat- och domarutbildningar
  • • tillsammans med klubbens ungdomar bilda ett ungdomsråd

Vi verkar för jämställd, integrerad och inkluderande idrott och vill fortsatt fostra fler egna flick/dam och pojk/herr spelare samt ledare och domare i föreningen.


Motgåvor

Vid ett visst värde på din gåva kan du även få en motgåva. OBS begränsat antal.

10 st Hoodie Köping Stars

20 st Hästens sänglott

Hoodie Hästens sänglott

 


Frågor och svar (FAQ)

Kan jag vara anonym?
Ja, du väljer om ditt namn ska synas vid varje gåvotillfälle.

Kan jag ge en gåva även om projektmålet är uppfyllt?
Ja, de tillfaller projektet.

Vem kan vara givare?
Insamlingen är öppen både för privatpersoner och företag.

På vilket sätt ger Sparbanken Västra Mälardalen stöd till projektet?
I Köping Baskets projekt dubblerar Sparbanken alla gåvor upp till halva målbeloppet.
De låter även föreningar använda webbsidan hjartavastramalardalen.se helt utan kostnad.

Får ni som förening bidrag riktade till barn- och ungdomsverksamhet?
Som andra idrottsföreningar har vi som förening möjlighet att ansöka om bland annat aktivitetsbidrag (LOK-stöd) av stat och kommun. Det täcker delvis våra vardagliga driftskostnader med bl .a hallhyra, bollar, matchdräkter, domar- och tränaravgifter, resor etc.
Vår insamling riktar in sig på att utöka det arbetet med en rekryterad aktivitetsledare som idag inte kan finansieras med de grundläggande stöden.

Vad menar ni med ungdomsråd?
Vi vill skapa ett ungdomsråd tillsammans med föreningarnas ungdomarna, exakt hur de kommer att se ut är inte klart. Vår tanke med ungdomsråd är att ge ungdomarna kraft att med stöd av vår aktivitetsledare ,lyfta fram sina åsikter, planera och genomföra aktiviteter riktade till föreningens barn- och ungdomar samt vara rådgivande till styrelsen i frågor som berör barn- och ungdomsverksamheten.

Vad menar ni med barn- och ungdomars utvecklingsbehov?
Utifrån av Riksidrottsförbundet och Svenska basketbollförbundets framtagen forskning och anvisningar vill vi utbilda våra ledare till att kunna utforma verksamheten riktad till våra aktiva utifrån barnen- och ungdomarnas utvecklingsbehov för att må bra, ha roligt, utvecklas samt ge förutsättningar till att kunna idrotta hela livet.


Ge ditt bidrag på: hjartavastramalardalen.se