Alla som på något vis vill vara delaktiga i Köping Basket köper ett medlemsskap i föreningen. Som medlem i föreningen har du därmed både rättigheter och skyldigheter. Medlemsskapet gör att du som spelare är försäkrad vid träning och match. Alla våra medlemmar har även rätten att bidra till klubbens utveckling genom att allas röst har lika värde. Vi räknar med att våra medlemmar tar del av vår värdegrund och följer vår föreningspolicy.

Principer

 • Vi arbetar för att alla i vår förening skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt lika inflytande.
 • Vi accepterar ingen mobbning, rasism eller trakasserier.
 • Vid transporter ska fordon vara godkända, skattade och försäkrade. Alla skall använda bilbälte.
  Föraren ska vara ett gott föredöme för andra och följa gällande trafikregler.

Föreningens ansvar

 • Varje lag har en coach med huvudansvar för laget.
 • Föreningen ser till att alla ledare har erforderlig utbildning.
 • Ledarna ska känna trygghet och utvecklas med stöd från föreningen.
 • Att med hjälp av ledaren se till att varje lag har en lagledare som hjälper till med laget.
 • Vi följer RF:s policy om en ren idrott.
 • Vi ser till att alla spelare och ledare betalar sin medlemsavgift.

Spelarnas ansvar

 • Vi är bra kompisar och har roligt tillsammans.
 • Vi ser till att alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar.
 • Vi är föredömen på och utanför planen och respekterar lagkamrater, ledare, domare, funktionärer samt våra motståndare.
 • Vi meddelar coachen i förväg om vi inte kan deltaga på träning och match.
 • Vi kommer i tid till träning och match, väl förberedda och är på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning.
 • Vi ställer upp på de aktiviteter där klubben behöver stöd, t.ex. i form av funktionärsskap och matcharrangemang.
 • Vi följer RF:s policy om en ren idrott.

Ledarnas ansvar

 • Ledarna är alltid väl förberedda, på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning.
 • Ledarna uppmuntrar och dirigerar spelarna på ett positivt sätt.
 • Ledarna ska föra in närvaron i appen idrott online vid varje träningstillfälle.
 • Ledaren ansvarar för öppning och stängning av den hyrda hallen.
 • Ledaren ska kvittera ut nycklar och taggar samt lämna in dem när säsongen är slut.
 • Ledarna ska, med hjälp av föreningen, utse en lagledare som hjälper till med laget.
 • Ledaren skall ha en öppen dialog med spelare och föräldrar.
 • Ledarna följer RF’s policy om en ren idrott.

Vårdnadshavares och anhörigas ansvar

 • Vårdnadshavare ska vara insatta i hur klubben är organiserad och i dess verksamhetsmål.
 • Vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten, exempelvis i fikaförsäljning, matcharrangemang eller som lagledare.
 • Vårdnadshavare är välkomna till träningar och matcher.
 • Vårdnadshavare ska låta tränaren sköta träningen/matcher samt låter bli att coacha sina och andras barn från läktaren.
 • Vårdnadshavare respekterar spelare, funktionärer och publik och låter inte viljan att vinna gå före vetskapen att vi har med barn att göra. Alla utvecklas i sin takt och det respekterar vi.