Bilder från SFI:s aktivitetsdag där Köping Basket hjälpte till att anordna lite streetbasket!