Från vänster i bild Kjell, Patrik, Carl-Magnus, Sofia, George, Torgny och Fatbardh (foto: Ulf Eneroth)

Ordförande
Kjell Johansson
kjell@kopingbasket.se

Vice ordförande
Sofia Verpers

Kassör
Patrik Ståhlmalm

Sekreterare
Torgny Martinsson

Ledamöter
Carl-Magnus Sundberg
George Cojocaru
Fatbardh Miftari

Klubbchef
Stefan Ståhlmalm, adjungerad i styrelsen
stefan@kopingbasket.se