PROJEKTET ÄR NU AVSLUTAT


Leader Mälardalen har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljar ansökan om projektstöd för ”Brobyggen mellan människor i deras vardagsmiljö”

Syftet med projektet är att utveckla ett nätverk av eldsjälar, företagare och idrottsledare som ligger bakom basketklubben Köping Stars framgångar till en kraftfull motor för samverkan och utveckling. Målet med projektet är att föreläsa om värdegrund i skolor, starta basket för pensionärer och personer inom LLS.

Vi vill utveckla det nätverk av eldsjälar, företagare och idrottsledare som fram till 2018 legat bakom basketklubben köping baskets framgångar till en ännu mer kraftfull motor för samverkan och utveckling i hela området.

Den satsning som vi skissar har redan betydande förankring hos företrädare för såväl det lokala näringslivet som den offentliga sektorn i området och blir enligt vår mening en fullträff i åtminstone tre av leader mälardalens insatsområden: social inkludering, lokal utveckling samt entreprenörskap och innovation.

Kontakt
Sussi Steen
Projektledare för StarsNetwork
sussi@kopingbasket.se
0733-900 265