Kallelse till årsmöte i Köping Basket

Plats: meddelas senare beroende av antal anmälda (Covid-19).
Datum: onsdag 9 sept. 2020
Tid: kl. 18:30

Motioner från medlemmar inlämnas senast 12 augusti till kansliet, Sveavägen 25A. Lägg i brevlådan strax utanför dörren.

årsmöteshandlingar kommer att finnas för påseende på kansliet Sveavägen 25 A fr.o.m. 2 sept.

Meddela att du deltar senast onsdag 2 sept. på e-post till: kjell@kopingbasket.se

Välkommen!

Styrelsen