Ungdomslyftet är avslutat

Den 27 februari öppnade vi crowdfundingen med målet att kunna göra en särskild satsning på Köping Baskets barn- och ungdomsverksamhet. Då visste vi inte att situationen skulle bli som den är idag med en pandemi som utmanar oss individer, samhället och svensk idrottsrörelse.

Vi är mycket tacksamma och rörda av det stöd och förtroende som ni gett oss genom att bidra till vår insamling. Insamlingen är nu avslutad och gav total 101 000 kr för Köping Basket.

Redan nu är planerna och första besluten tagna och vi hoppas kunna sätta igång vår verksamhet redan i höst. Vi ser fram emot att kunna fortsätta välkomna fler barn och ungdomar till basketen och ge dem en trygg och roligt plats att fortsätta utvecklas på.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Köping Basket


Projektbeskrivning

Vår målsättning är att fortsatt ge ungdomar i Köping och Västra Mälardalen en rolig och meningsfull fritid. Vårt nästa steg i basketfebern är att ytterligare utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet.

För att kunna möta upp det ökade intresset hos barn och ungdomar ser vi stort behov av att rekrytera en aktivitetsledare med ansvar för att:

  • utbilda och stötta klubbens ledare att se alla barn- och ungdomars utvecklingsbehov
  • löpande genomföra ledarutbildning, mentorskap samt sekretariat- och domarutbildningar
  • tillsammans med klubbens ungdomar bilda ett ungdomsråd

Vi verkar för jämställd, integrerad och inkluderande idrott och vill fortsatt fostra fler egna flick/dam och pojk/herr spelare samt ledare och domare i föreningen.