Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer kring idrott och träningar. Deras budskap är klart och tydligt: idrott och träning är bra folkhälsan och därför ska vi fortsätta med det, men anpassa träningen så mycket det går för att minska smittspridningen. Köping Basket tar till oss Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och fortsätter med våra träningar tills vidare.

Regeringen har beslutat att rekommendera gymnasieskolor att övergå till distansundervisning. SBBF:s rekommendation för föreningar gällande träningsverksamhet för barn och ungdomar står kvar. Vi rekommenderar föreningar att följa de riktlinjer och beslut som respektive skolor och kommun fastställer. I korthet – hålls skolor och hallar öppna, kan träningsverksamhet bedrivas. Om inte, råder vi att lägga träningar på paus tillsvidare.

I övrigt uppmanar vi alla ledare och spelare att följa Folkhälsomyndighetens direktiv: Skydda dig själv och andra. Känner du dig sjuk med snuva, hosta eller feber gå inte till träningen, jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk eller hängig. Om man som spelare, ledare eller förälder känner av symptom, minsta olustkänsla eller oro för att smittas ska man inte gå på träningarna eller skicka sitt barn till dessa, det är helt och hållet upp till varje enskild individ och familj.

Vill man som ledare inte hålla i sina träningar är det viktigt att kansliet får reda på detta för att kunna hitta en ersättare och en bra lösning. Självklart kan man som coach försöka hitta på andra alternativa aktiviteter/träningsformer med laget utomhus, där smittorisken är lägre.

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med rekommendationer kring träning som Svenska Basketbolförbundet uppmanar alla att följa:
Träna – men gör det säkert

Denna träningspolicy kan förändras på kort varsel och vi uppmanar alla att hålla sig informerade via vår info här på www.kopingbasket.se.