Besked har nått oss att publikkapaciteten i Karlbergshallen utökas från 630 till 800 platser. Vi ser det som ett bra första steg. Fler åtgärder krävs för att Köping Basket, skolan och andra idrottsföreningar ska kunna bibehålla intresse och utvecklingstakt.

Köping Basket har tidigare föreslagit en utbyggnad av Karlbergshallen för kommunen för att bättre möta behoven för föreningen samt skolan och andra föreningar i kommunen.

Vi fortsätter den påbörjade dialogen. Vårt fokus är att skapa en plats för kvalitativ verksamhet riktad till barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att Köping fortsatt ska kunna vara en plats för underhållande idrott på högsta nivå i Sverige.

Styrelsen Köping Basket