Köping Baskets strävan och medlemmars engagemang för att nå elitnivå premierades med intåget i Svenska Basketligan hösten 2018. Effekten av framgången har varit betydande – i Köping med omnejd, i Basket-Sverige, i media och inte minst i klubbens egen verksamhet.

Köping Basket växer påtagligt och snabbt och klubben har tagit fram en första programförklaring för verksamheten; vad klubben vill och vad klubben står för kort- och långsiktigt. I ett stort antal möten mejslas nu kommande år och ”Strategi 2025” fram för hela föreningens verksamhet. I takt med framgången ökar intresset för ungdomsverksamheten.

Här är en aktuell lägesbild av pågående och genomförda verksamheter från basketsäsongen 2019/2020.

Fler ungdomar
Allt fler ungdomsspelare strömmar in till klubben och det senaste halvåret noteras en femtioprocentig ökning! I nuläget finns de yngsta i bollskola och i ett mixedlag. Klubben har flera flicklag födda från 2005 till 2010 och årgångarna med pojklag omfattar spelare födda från 2004 till 2010.

Bidragande orsaker till ökat intresse har varit sommarbasket med öppna träningar och extraträningar under loven. Dessutom öppet hus-aktiviteter med deltagande av Stars populära stjärnspelare.

Köping Baskets initiativ med Big Mac Cup, en klassturnering för elever i årskurs 3 till 7 samlade tjugo lag till en första speldag. 27 lag medverkade i omgång 2 av cupen och än fler väntas till en tredje spelomgång i början av april.

äldsta ungdomslaget har arrangerat och deltagit i USM, och samma unga spelare representerar Köping Basket i division 2 herrar.

Utbildning
För att möta klubbens snabba expansion finns ett stort utbildningsbehov. En inventering har klargjort ungdomstränarnas nuvarande nivå och vad de önskar komplettera med. Tränare har fått mentorer och klubbens tränare har deltagit i en nationell utbildning i Sollentuna. Rekrytering av hjälptränare pågår och under skollov har även en särskild coach clinic genomförts.

Fler ungdomar och fler lag innebär fler matcher, och Köping Basket har mött behovet av fler domare med att ge ett dussintal klubbmedlemmar domarutbildning. För att möta ett ökat behov av funktionärer i sekretariatet har sexton personer i två omgångar utbildats för uppgiften.

”Stjärnstatus”
Köping Stars stjärnspelare berikar klubbens verksamhet inte enbart under ligamatcher. Combs, Blackston och Jackson med flera spelare är förebilder som finns med via fadderskap vid utåtriktade ungdomsarrangemang som öppet hus och lovbasket. De har också medverkat vid uppskattade engelsklektioner ute i Köpings skolor. Klubbens ungdomar har med utdelade Aktiv-kort även möjlighet att se Stars vid hemmamatcher i Basketligan.