Kallelse till årsmöte i Köping Basket 13 november kl. 18,30 i lokalen på Sveavägen 25A.

Motion från medlem skall inlämnas senast 1 november till vår sekreterare Sussi Steen, sussi@kopingbasket.se.

Stadgeändring föreslås av Styrelsen och skall enligt stadgar meddelas i kallelsen.

I stadgarna heter vi Ullvi Basket, vi har också annat namn på Skattemyndigheten (Köping Ullvi Basket) och ett tredje på RF Riksidrottsförbundet (Ullvi BBK). Förslaget är ändring till Köping Basket.

årsmöteshandlingar färdigställs och kommer att finnas i vår lokal på Sveavägen från 11 november för den somvi läsa före mötet.

Bara medlem har rösträtt på årsmötet.

Välkommen!

Kjell Johansson
Ordf.
Köping Basket
070-3212045