Köping Basket har ansökt och fått projektstöd om lokalt ledd utveckling från Leader Mälardalen.

Leader Mälardalen har prioriterat projektet och Jordbruksverket har beviljat vår ansökan om projektstöd för projektet ”Brobyggen mellan människor i deras vardagsmiljö”

Syftet med projektet är att utveckla ett nätverk av eldsjälar, företagare och idrottsledare som ligger bakom basketklubben Köping Stars framgångar till en kraftfull motor för samverkan och utveckling. Målet med projektet är att föreläsa om värdegrund i skolor, starta basket för pensionärer och personer inom LSS – (till vissa funktionshindrade) samt att skapa mötesplatser och möjligheter för lokal utveckling för dessa parter.

Projektet löper över två år och Köping Basket kommer att kunna anställa projektledare för planering och genomförande av alla projektdelar. Projektet löper parallellt med klubbens sportsliga utveckling men har inget direkt samröre. Målet är att efter två år skall verksamheten fortlöpa och ingå i klubbens ordinarie verksamhet.

Vår grundidé och drivkraft med projektet är att göra vårt område mer attraktivt att bo, leva och driva verksamhet i.

Kontakt
Tomas Bandh, ordförande, Köping Basket
072-562 16 16

Kjell Johansson, styrelseledamot, Köping Basket
070-321 20 45