Välkommen på Köping UBBK årsmöte
Datum: måndag 21 november
Tid: kl 19.30
Plats: Ullvihallens lärarrum
Anmälan till: Info@Ullvibasket.se senast 15 november