F04/05
Tisdag 17-18 Ullvi (Halva)
Onsdag 17-18 Ullvi (Halva)

P04/05
Tisdag 18.00-19.00 Ullvi (Halva)
Onsdag 17-18 Ullvi (Halva)

P01/02
Tisdag 17.00-18.00 KB
Onsdag 18.00-19.00 Ullvi
Fredag 16.00-17.15 KB (Halva)

P03
Tisdag 16-17.00 KB
Onsdag 16.00-17.30 Badhus

F01/03
Tisdag 17-18.30 Ullvi (Halva)
Onsdag 17-18.00 Ullvi (Halva)
Fredag 16-17.15 KB (Halva)

P-99
Mån + tors: 15.30 Ullvi (gymn)
Tisdag 20.30-22 Ullvi
Onsdag 19-20.30 Ullvi (Halva)

F-99
Mån + tors: 15.30 Ullvi (gymn)
Tisdag 19-20.30 Ullvi
Onsdag 19-20.30 Ullvi (Halva)

Motion
Måndag 20-22 Ullvi

Träningarna börjar gälla mån 7 sept.

Bollskola 4-7 år (startar tors 24/9)
Tors 18-19 Nyckel