Samling kl 10.45 vid badhushallen.

Matcher kl 12.00 och 14.00 i bollhuset (Eskilstuna)