Vi träffade kommunens hallansvariga under torsdagskvällen och pratade om Ullvihallen. Vi har tagit upp frågor om musik på matcher och om vårt förvaringsytrymme. Kommunens mötesanteckningar finns nu inne i nyheten.

Tack till Göran och Johan som hjälpte oss med att få ordning på skåpet i hallen.

1. På mötet tog jag upp frågan om musik vid matcher. Jag kommer att få låna en nyckel på prov under den här säsongen. Jag kommer att utse mig själv till musikskåpsansvarig och den som vill ha musik på sin match kan kontakta mig, men jag kommer inte att låna ut nyckeln.

Tillägg
Om ni vill spela egen musik på klubbens matcher så tänk på följande. Vi kan inte tillåta låtar med hatbudskap, drog- eller alkoholbudskap osv. Låtarna måste kunna spelas i god föreningsanda.

2. Den coach som vill ha ytterdörren uppställd under match kontaktar Maria på kommunen (0221-256 71). Då kan hon ställa in timern så dörren är öppen de timmar man använder hallen.

3. Vi har i somras gjort en skrivelse till kommunen om fler korgar i hallen samt riktiga matchkorgar även på sidoplanerna. Riktiga matchkorgar på sidoplanerna gick inte att genomföra eftersom det hade kostat 1 miljon. Taket i hallen hade nämligen behövt förstärkas. Jag frågade om ett par extra korgar på kortsidans väggar (2+2) för skotträning och det trodde dom inte skulle vara något problem.

Så mitt förslag är att ni som hade med de här skrivelserna att göra gör iordning en ny sådan. Med tanke på tillgänglighet till hallen så är det väl bra om det kan skrivas och beslutas så snabbt som möjligt så kanske de kan hängas upp på jullovet.

4. Vi pratade om att det är trångt i förrådsutrymmet med innebandysargen. Förslaget var att vi tejpar en tjock vit linje i golvet som sargen ska finnas bakom så blir det lättare för alla att ställa in prylarna på rätt sätt. Om vi får några som nappar på skåprenoveringen så kanske de kan tejpa golvet samtidigt.

5. Manöverpanelen som ”lånades” diskuterades. Undersökning pågår om vem som har panelen som hör till Ullvihallen. Den som försvann i KB-hallen har återfunnits. Jag påpekade att det är div 2-match på lördag.

– – –

Här kan man läsa kommunens minnesanteckningar.