Välkommen flickor och pojkar födda 02 och 03 till Ullvi Baskets bollskola. I år är det Tomas Bandh som är tränare och lekledare för den här gruppen.

Badhushallen
Lördag Kl. 10.00-11.00

Kontakta Tomas
tomas.bandh@Ullvibasket.se