Inskrivningen är kl 09.00-09.30 vid Ullviskolan.

Klicka på läs mer för komplett schema.

Uppdaterade tider för sön, mån

I schemat anges P1, P2 osv vilket är de olika träningsgrupperna för pojkar och flickor. Vilken grupp man tillhör bestäms efter det första träningspasset.

Lördag Ullvihallen Karlbergshallen Badhushallen
09.00-09.30 Inskrivning vid Ullviskolan
10.00-11.30 P1, P2, P3 F3 F1, F2
14.00-15.15 P2 P3 P1
15.15-16.30 F2 F3 F1
Ändrade kvällstider pga SVE – SPA
20.00-21.15 F2, P2, F3 P3 P1, F1
Söndag Ullvihallen Karlbergshallen Badhushallen
09.15-10.30 F2 F3 F1
10.30-11.45 P2 P3 P1
14.00-15.15 F2 F3 F1
15.15-16.30 P2 P3 P1
19.00-20.00 F1 F2, F3
20.00-21.00 P1 P3 P2
Måndag Ullvihallen Karlbergshallen Badhushallen
09.00-10.00 F1 F2 P1
10.00-11.00 P2 P3 F3
Leslie Myrthil föreläsning utgår tyvärr pga sjukdom i familjen
11.30 Lunch (tidigarelagd)
12.30 Fotografering utanför Ullvihallen
14.00-15.15 F1 F2 P1
15.15-16.30 P2 P3 F3
19.00-20.00 P1 P3 P2
20.00-21.00 F1 F3 F2
Tisdag Ullvihallen Karlbergshallen Badhushallen
08.30-09.30 Städning för samtliga
10.00-11.00 P2 P3 P1
11.00-12.00 F2 F3 F1
12.30 Lunch och avslutning med diplomutdelning
Fasta tider
07.00 Väckning
07.30 Frukost Ullviskolan
09.15-10.30 3 grupper tränar Ullvi, KB, Badhus
10.30-11.45 3 grupper tränar Ullvi, KB, Badhus
12.00 Lunch Hotel Scheele
14.00-15.15 3 grupper tränar Ullvi, KB, Badhus
15.15-16.30 3 grupper tränar Ullvi, KB, Badhus
17.00 Middag Hotell Scheele
19.00 3 grupper spelar Ullvi, KB
20.00 3 grupper spelar Ullvi, KB
23.00 Släckt och tyst
Vissa dagar kan det bli lite småändringar