Ny säsong och nya matcher – det har blivit dags för årets medlemsavgifter.
Som ni säkert känner till finns det spelarförsäkringar kopplade till medlemsskap i svenska idrottsföreningar. Vi vill därför att ni betalar avgiften före er första match så försäkringen gäller.

Avgiften är 300 kr.
Klubben ger rabatt till familjer med mer än ett barn i vår verksamhet.
Det äldsta syskonet betalar 300 kr och de yngre syskonen 150 kr.

Betala avgiften till ledaren i hallen eller betala in på klubbens bankgiro 5652-5124 (kom ihåg att ange vem som är avsändare).